0912 (151) 956

081 (808) 0031

Sdarchi.jsc@gmail.com

Thiết kế trường non hiện đại, thoải mái, với không gian rộng thoáng.

Đây là dự án cải tạo nâng cấp mở rộng trường mầm non, khối học cũ và mới được tính toán chuyển đổi chức năng và hòa hợp về hình thức.

Kiến Trúc SDarchi

Kiến Trúc SDarchi