0912 (151) 956

0333 (357) 076

Sdarchi.jsc@gmail.com

Thiết kế trường non hiện đại, thoải mái, với không gian rộng thoáng.

Đây là dự án cải tạo nâng cấp mở rộng trường mầm non, khối học cũ và mới được tính toán chuyển đổi chức năng và hòa hợp về hình thức.

Kiến Trúc SDarchi

Kiến Trúc SDarchi

Copyright© www.sdarchi.com.vn
Designed by DaiViet Tech Co.,Ltd (www.daivietex.com)