Chủ Đầu Tư: Anh Giang Địa Điểm: Thị xã Mường Lay, Điện Biên Đơn Vị Thực Hiện: Công ty Cổ phần Kiến trúc SDARchi Năm Thực Hiện: 2022 Loại Thiết Kế: Thiết kế cảnh quan