NỘI THẤT SHOPHOUSE SAO BIỂN – VINHOME OCEANPARK CM Nội thất nhà phố, Nội thất 26 Tháng Một, 2023 3-2 2-2 4-2 5-2 6-1 7-1 8-2 9-2 10-2 11-2 Chủ Đầu Tư: @ Địa Điểm: Sao Biển, Vinhome Oceanpark 1 Đơn Vị Thực Hiện: Công ty CP Kiến trúc SDARchi Quy Mô: DT sàn nội […]