Không gian học lí tưởng theo hướng xanh, linh hoạt và đa dạng. Tuân thủ theo nguyên lý tận dụng triệt để hướng ánh sáng tự nhiên, hướng gió chủ đạo, bố trí không gian theo hướng mở tích hợp các không gian đa chức năng và kết hợp ” Phong trào Xanh trong thiết […]