QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÚ MINH ECORESORT Quy hoạch 11 Tháng Một, 2023 Chủ Đầu Tư: Dạ Hợp Địa Điểm: Hòa Bình Đơn Vị Thực Hiện: Liên danh SDArchi và Tona Năm Thực Hiện: 2021 Loại Thiết Kế: Khu đô thị nghỉ dưỡng trên núi AnyConv.com__PMR_Dinh thu 1 (2) AnyConv.com__PMR_Dinh thu 1 (3) AnyConv.com__PMR_Dinh thu […]