Dự án: QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ TỈ LỆ 1/500 Thới An, QUẬN 12, TP. HỒ CHÍ MINH.
Diện tích: 11 ha;
Tư vấn chính: A8 Studio
Thầu phụ: SDArchi