Công ty Cổ Phần Kiến trúc SDArchi đang không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển công ty, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Kiến trúc – thiết kế nội thất, xây dựng.
Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của SDArchi. Chính vì vây, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại Công ty là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của SDArchi luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên.
         SDArchi Architecture Joint Stock Company is constantly improving the company’s development strategy, striving to become a leading enterprise in the field of Architecture – interior design and construction.
Human resources are the core and valuable asset of SDArchi. Therefore, the policy of building HR policies at the Company is to create equal opportunities for all individuals with the ability to advance in their careers, with the highest goal that SDArchi’s development is always accompanied by responsibilities and benefits of each employee.

———-???————
???SDARCHI – KIẾN TRÚC BỀN VỮNG
???SDARCHI – THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KIẾN TRÚC, NỘI NGOẠI THẤT
Số 02 Liền kề 11B – Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội.
?Hotline: 091 215 1956 / 0333357076