Dự án: QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ TỈ LỆ 1/500 QUẬN BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH.
Diện tích: 40.393m2;
Tư vấn chính: A8 Studio
Thầu phụ: SDArchi